Działalność

Do podstawowych czynności notarialnych, wykonywanych przez naszą kancelarię należą:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie poświadczeń,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
  • sporządzanie (na żądanie stron) projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • spisywanie protokołów,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych doręczanie oświadczeń.

działalność