Taksa notarialna

taksa notarialna

Taksa notarialna

Maksymalne stawki taksy notarialnej oraz wysokość pobieranych przez notariuszy podatków i opłat sądowych według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 02 października 2008r. nr 173 Poz.1078)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 2004 r.